Hva er en bilfri dag?

Posted on by

01Den 22.september hvert år arrangeres Verdens Bilfri dag. Denne tradisjonen ble startet under oljekrisen på 1970-tallet. Det startet på grasrota i europeiske byer, der mange ønsker seg bilfrie soner eller til og med hele byer uten biler.

I 1999 ble dagen internasjonal, som et pilotprosjekt i EU. Prosjektet ble til Europeisk mobilitetsuke. Målet med denne uka er å fremme miljøvennlig transport.  I 2000 ble bilfri dag et verdensomspennende fenomen. I dag handler ikke dagen om mangel på olje, men er først og fremst et miljøtiltak. Målet er å gjøre folk mer bevisste på sin egen bilbruk, og få dem til å tenke over om de faktisk kan klare seg uten bil en dag.

Bilfri dag i store byer

Bilfri dag er først og fremst et arrangement i store byer og tettsteder. Slike steder er kollektivtilbudet vanligvis godt, og avstanden mellom viktige steder er relativt liten. Det er selvsagt mye vanskeligere å klare seg uten bilen dersom man bor langt fra sentrum, og har et dårlig kollektivtilbud. Dersom det er mulig, kan man selvsagt delta på bilfri dag også når man bor i distriktet.

Forbrukerrådet anbefaler folk å ta det som en utfordring, i stedet for å se på bilfri dag som et problem. Man trenger ikke alltid bilen for å handle eller besøke venner og familie. Selv om man kanskje ikke klarer seg helt uten bil denne dagen, kan man prøve å redusere bilbruken. Og skulle du savne farten og spenningen med å ture rundt med egen farkost, er det bare å satse på å få 100 gratisspinn på Thrills som du kan bruke til å øke spenningsnivået mens du nyter en avslappet ferd med offentlig transport.

Sykkel er et fint alternativ til bilen. Når man sykler eller går, får man også frisk luft og trening. Bilfri dag er en ekstra fin dag for å sykle, ettersom det er færre biler i byen.

Miljøbevissthet

Med et klima som endrer seg, og stadig mer press på økosystemene, er det flere og flere som blir miljøbevisste. Personbilen er en stor kilde til forurensing, spesielt i byene. Den bidrar både til global oppvarming, men også til lokale problemer, som svevestøv, smog og støy. I byene står biler ofte i kø, og de lokale utslippene blir mye større enn når man kjører på landeveien.

Av og til legger det seg et lokk av forurensing, også over norske byer. Dette forårsaker store problemer for astmatikere og folk med andre helseproblemer. Problemet er størst om vinteren, og bilen er den største synderen. Bilfri dag kan gjøre både det globale og det lokale klimaet bedre.

Bilfri dag kan også være et sosialt arrangement. Når folk kjører bil, snakker de ikke med forbipasserende, og ser dem knapt nok i øynene. På en bilfri dag kan folk gå eller sykle rundt, og samhandle med omgivelsene på en helt annen måte. Folk møtes ansikt til ansikt, byen er stillere, luften er renere, og forhåpentligvis er menneskene også i godt humør.

Mindre kaos i rushtrafikken og mindre støy er andre fordeler man får med bilfri dag. Kanskje får folk lyst til å ta kollektivtransport eller sykle eller gå til jobben også på en helt vanlig dag. Målet med bilfri dag er å skape en varig endring i folks vaner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *