Bidrag til redusert bilbruk fra bedrifter og butikker

Posted on by

street-lighting-282049_640Det hersker nærmest allmenn politisk enighet om at det er ønskelig å oppnå redusert bilbruk, spesielt i byene, både av rene miljøhensyn, og for å skape mer attraktive byområder for fotgjengere og syklister. Så, i tillegg til rene politiske virkemidler, som for eksempel å investere i å forbedre tilbudet innen kollektivtransport, bompenger og stenging av ulike veier for biltrafikk, hva kan gjøres av bedrifter og butikker for å bidra til å gjøre det attraktivt for kunder å ikke bruke bilen, smatidig som man gjør det attraktivt å handle eller gjøre forretninger med dem?

En opplagt årsak til at mange ønsker å ta med seg bilen til byen er hvis de skal på handletur og finner det ubekvemt eller rett og slett umulig å ta med seg alle varene hjem enten som fotgjenger, syklist eller kollektivpassasjer. Da kan butikkene være hjelpsomme med å finne løsninger på dette problemet, for eksempel ved å tilby levering av varene gratis eller for en ikke alt for høy pris. Forretninger kan også hjelpe til å gjøre det enklere og sikrere for syklister å parkere syklene sine på en enkel måte, og kanskje til å være med på å sponse ordninger som bysykkel og lignende.