Bymiljø

Posted on by

00014Her i Norge så er vi faktisk allerede blitt mye flinkere til å ta hensyn til miljø i byer og også utenfor byene, men likevel så får vi opp tall som at mellom 550 og 2200 mennesker faktisk dør av svevestøv hvert eneste år. Og det er tall som bare er her i Norge, går vi utenfor Norge så ser vi nok at de tallene vil være høyere i noen land, men selvfølgelig lavere i noen andre land som er kommet lenger enn oss med hensyn til bymiljø.
Biltrafikken er nemlig den aller største kilden til denne luftforurensningen, likevel så ser man at biltrafikken faktisk fortsetter å øke i absolutt alle de norske kommunene.

Grenser på luftforurensing

Det er faktisk satt opp grenser på hvor mye lokal luftforurensing som er tillatt her i Norge, og dersom disse grensene som er satt opp overskrides eller brytes så er selve kommunen og eierne av veiene pliktige til å gjennomføre tiltak for å endre og forbedre dette. Dette har skjedd år etter år, i flere kommuner hvor disse grensene er blitt brutt uten at nok tiltak er blitt gjennomført for å forbedre dette. Dermed så blir konsekvensene alvorlige for helsen til menneskene rundt.

Ifølge Statens forurensningstilsyn, det som heter Norsk institutt for luftforskning og også Statistisk sentralbyrå så er nemlig veitrafikken den aller største kilden til den lokale luftforurensningen i de alle største byene her i Norge, faktisk større enn alle andre kilder til sammen. Derfor er det nødvendig å ha dette som en stor satsing, det er det som bør være naturlig å ha stor fokus på i tiden fremover både her i Norge og i resten av verden. Kollektivtrafikken forurenser jo såklart mye mindre enn om absolutt alle skulle kjørt hver sin bil.
Dersom flere byer øker sitt kollektivtilbud, setter opp tilgjengeligheten og setter ned prisene så vil det være med på å fjerne den livsfarlige luftforurensningen.

 

Signals 2013

Det er ikke kun i Norge at dette er noe som må forbedres, ser enn på tester og undersøkelser rundt i Europa så er det flere andre steder som må starte å jobbe med nettopp bymiljøet sitt. Riktignok så har luftkvaliteten generelt rundt i Europa blitt forbedret iløpet av de siste tiårene. Likevel så er luftforurensing et alvorlig problem med store konsekvenser. Luftforurensing har blitt påvist å påvirke luftveis sykdommer, det kan være med på å ødelegge skog, gjøre syreinnhold i jord og vann alvorlig høyt og til og med ødelegge bygninger. Signals 2013 – Every breath we take, er et prosjekt som ble startet og består av små og enkelt tilgjengelige artikler som dekker alle sider og aspekter av ting som er relatert til luftens kvalitet.
Der kan en finne hoved informasjonskilder, linker mellom klimaendringer og luft og mye mye mer. Dette prosjektet kommer til å bli tilgjengelig i hele 26 ulike europeiske språk som e- bøker og som PDF filer. I noen språk så vil den også bli tilgjengelig som ferdig trykte bøker.

Det finnes flere og flere sånne prosjekter som omhandler bystatus og miljøet i ulike byer rundt i hele verden. I juni i 2014 så vil det foregå et prosjekt i Canada, målet med dette prosjektet «Urban Environmental Pollution 2014» er å kunne tilby et internasjonalt forum for å fortsette å utforske og karakterisere urbane miljø og også hvordan de påvirker menneskelig helse og velvære.