Carpooling

Posted on by

192663777_370246ad8e_mCarpooling er et engelsk ord for å kjøre sammen med andre som skal til samme plass, slik at kun én bil brukes. Det er ganske vanlig, og skjer for eksempel når du sitter på med en kollega til jobben. Dette både sparer penger og er godt for miljøet. Ved å sitte på med noen slipper du å bruke bensin med din egen bil. Vanligvis bytter man på å kjøre slik at alle kan spare penger på denne måten. Hvis noen ikke har en bil selv og sitter på med andre er det mulig at de betaler et lite bidrag til bensinen. Den andre fordelen er at det er godt for miljøet. Biler slipper ut store mengder eksos, en gass som inneholder relativt ufarlig karbondioksid, men også giftige gasser som karbonmonokdis, hydrokarboner og nitrogenoksid. Store mengder av disse gassene kan skade miljøet og ozonlaget. Ved å sitte på med andre og dermed slippe ut mindre eksos, blir mengden av giftige gasser som blir sluppet ut redusert. En tredje fordel er kanskje at det blir mindre trafikk på veiene. I tillegg blir behovet for parkeringsplasser redusert. En annen løsning er å reise med offentlig transport som busser og trikker. Ved å bruke offentlig transport høster du de samme miljøvennlige fordelene som når du sitter på med andre eller lar andre sitte på med deg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *