Gjenvinning

Posted on by

GjenvinningDet er viktig å redusere avfallsmengden og ikke kjøpe unyttige ting som bare blir kastet uansett. Men det er også viktig å sortere det søppelet som blir kastet. Man kan ikke unngå å produsere søppel. Det er umulig. Gjenvinning gir derimot svært god miljøgevinst, samtidig som man bruker verdifulle råstoffer på nytt.

Mange kommuner tilbyr gjenvinning av papir og plast. Noen kommuner har til og med en gjenvinnings garanti. Alt forbrukerne trenger å gjøre, er å sortere avfallet riktig. Dette er viktig, for søppeltømmerne og avfallsanleggene sorterer ikke søppelet for deg. Det er opp til deg å kildesortere. Kildesortering er enkelt når man først har vent seg til det. Da blir det en vane.

Miljøfarlig søppel må alltid kildesorteres, og kastes enten på egne gjenvinningsstasjoner, eller leveres som spesialavfall. Glass og metall kastes i egne containere, og gjenbrukes. Klær og tekstiler kan også kastes i egne containere, og brukbare klær kan leveres til en bruktbutikk. Brukbare møbler og andre gjenstander kan også leveres på et gjenbrukstorg. Noen kommuner har egne ordninger for matavfall. Da skal man i så fall sortere ut matavfallet for seg selv.

Hageavfall skal ikke kastes i det vanlige søppelet. Dette skal leveres på et egnet sted.