Kommunal satsing på sykkeltilbud i Norge

Posted on by

9124406861_ec92f11cedDet har i ganske så lang tid vært snakk om at sykkeltilbudet i Norge skal både forbedres og gjøres mer tlgjengelig for alle i hele landet, og selvfølgelig har dette også lenge vært ønsket av folk rundt i mange kommuner i Norge. Miljøvennlig transport har blitt mer og mer etterspurt, og kravet er at kommuner skal satse større på nettopp dette som miljøvennlige tiltak. Det er mange andre land, spesielt i Europa, som allerede har endret vesentlig på lover og regler, og som har bestemt seg for å satse stort på sykkeltilbudet for å minske bruken av bil.

Mange, spesielt de som bor i byer, ønsker blant annet at det skal bli både bedre buss- og sykkeltilbud for å inspirere flere til å bruke miljøvennlig transport til både jobb, skole og ellers i hverdagen. Et godt eksempel er at Natur og Ungdom samlet seg til landsmøte i år, for å blant annet kreve trygg sykkelparkering ved tog- og busstasjoner, og også for å sikre et trygt sted å parkere sykler for både pendlere og andre hyppige brukere av offentlig transport. Større satsing på sånne tiltak som dette vil helt klart gjøre det mer attraktivt å velge sykkel i stedet for bil, som vil være med på å redusere klimagassutslipp.