Kroppens reaksjon på bilens utslipp

Posted on by

Biler er ansvarlige for en stor del av verdens luftforurensning. Eksos inneholder en rekke forskjellige gasser som skader naturen, ødelegger ozonlaget, og bidrar til dannelsen av smog. De samme gassene puster vi inn daglig. En undersøkelse fra 2013 viser at 53.000 tidlige dødsfall blir forårsaket av bilutslipp hvert år bare i USA. Et tidlig dødsfall vil si at bilutslippene fremskynder dødsfallet. En annen undersøkelse viser at 5.000 dødsfall blir direkte forårsaket av bilutslipp i Storbritannia hvert år.

Bilutslipp består av flere gasser, og en av dem er mononitrogen. Innånding av mononitrogen kan i ekstreme tilfeller skade lungene og forårsake en tidlig død. I mindre ekstreme tilfeller kan innånding av mononitrogen bidra til lungesykdom og bronkitt. I tillegg kan det forverre hjertesykdommer.

En annen gass som slippes ut er karbonmonoksid. Karbonmonoksid er fargeløs, og har verken lukt eller smak, men er veldig giftig. Kullosforgiftning skjer etter innånding av nok karbonmonoksid. I begynnelsen merker man lite av det, men etter hvert kan man få hodepine, kvalme og lignende effekter. Utsettelse for høyere doser av karbonmonoksid kan føre til forgiftning av nervesystemet og hjertet, og eventuelt dødsfall.

Ozon produseres også som bilutslipp. Ozon er viktig for den øvre atmosfæren, men når ozon slippes ut på bakkenivå kan vi puste det inn. Da kan åndedrettsystemet bli irritert, og vi begynner å hoste og føle at vi blir kvalt. Samtidig blir lungekapasiteten vår redusert.

bilutslipp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *