Livskvalitet i byen

Posted on by

02I byen bor folk tett sammen, og det kan være problemer både med støy og forurensing. Lokal forurensing kommer oftest fra biler eller fabrikker. Det er lettest å gjøre noe med forurensingen fra fabrikker, ettersom de kan montere renseanlegg. Biler kan derimot føre til problemer med svevestøv, avgasser og støy. Dette kan svekke innbyggernes trivsel.

Grønne lunger

Noe av det viktigste man kan gjøre for å øke livskvaliteten i byene, er å lage flere grønne lunger. Alle har behov for kontakt med naturen, også folk som bor i byen. Store parker skaper trivsel, spesielt hvis parkene inneholder både trær, grøntarealer og dammer. I parken kan folk gå tur, jogge eller dra på piknik. Barna kan leke og løpe rundt i gresset. Det er lurt å sette ut lekeapparater til de små.

Dyr og fugler i parken skaper også stor trivsel. Noen byer gjør en bevisst innsats for å få flere fugler til parkene. De setter opp fuglekasser og henger ut mat til fuglene om vinteren. Fugler bidrar til god stemning gjennom sangen sin, og de hjelper også til å begrense antallet insekter i parken.

Selv om store parker er viktige, er de små grønne lungene kanskje likså viktige. Småflekker med trær, blomster og gress like ved der folk bor, gjør byen triveligere. Ofte er det ikke mye som skal til. Mange arkitekter og byplanleggere har blitt mer bevisst på dette. De handler ikke lenger bare om å bygge flest mulig boliger på minst mulig areal. Man må også tenke på trivsel og velvære, og da må det legges til rette for flere grøntområder.

I store byer har man blitt stadig mer bevisst på å skape grønne lunger. I USA er takhager vanlige, og folk oppfordres til å begynne med birøkt.

Treningsmuligheter og aktiviteter

En by må legge til rette for at folk kan trene. Stier i parken er fint for de som liker å gå eller jogge, men det er ikke alle som liker slike aktiviteter. Byen må ha steder som egner seg for både unge og gamle. Ungdomsklubber er et fint tiltak, men de unge trenger også områder utendørs, der de kan drive med ballspill, sykling eller skateboard.

Benker, utegriller og pikniksteder er også gode trivselstiltak. I tillegg bør byene tilby markeder, konserter og kunstutstillinger utendørs, slik at folk kan komme sammen og kose seg.

Bilfri dag og bilfrie gater

Gågater er både et miljøtiltak og et trivselstiltak. Bilfrie gater er stille og rolige, og man kan gå og sykle trygt. Mange gågater er handlegater med butikker eller boder, og det blir gjerne plantet blomster og satt ut benker i gågatene. Kanskje finnes det også utekafeer der folk kan sitte og snakke.

Bilfri dag er også et fint tiltak. Målet med dagen er å gjøre folk mer miljøbevisste, men en by med få eller ingen biler gjør også noe med folks humør. Noen klager selvsagt på at de må gå, sykle eller ta offentlig transport, men andre gleder seg over stillheten og roen i byen på slike dager.