Offentlig transport

Posted on by

04Bilen er praktisk når man skal til jobben, skolen eller butikken. Problemet er at bilen også fører til mye forurensing, særlig i de store byene. Der det er lite trafikk, er problemet mindre merkbart, men når bilene blir stående i kø under rushtrafikken, fører det både til eksos, svevestøv, støy og irritasjon.

Bilen hjelper folk å komme fra A til B, men den er langt fra det eneste transportmidlet. Den er heller ikke alltid det raskeste eller mest praktiske transportmidlet, spesielt ikke i byene. Man kommer raskt fram så lenge det ikke er kø, men køkjøring er ikke effektiv tidsbruk. Noen steder kan det også være både dyrt og vanskelig å parkere, og man må gå langt for å komme dit man skal.

Offentlig transport

I og rundt de store byene er det ofte et godt utbygd nettverk av kollektivtransport. I Oslo har man både tog, busser, tunnelbane og trikk, mens i andre byer står busser og tog for det meste av kollektivtransporten. Kollektivtransporten har mange fordeler over bilen. Noen klager på at kollektivtransport er dyrt, men det er også dyrt å ta bilen. Da må man regne med utgifter til drivstoff og parkering, i tillegg til at man må betale bompenger eller piggdekkavgift i mange byer.

Med kollektivtransport står man sjelden i kø. De fleste byene har egne kollektivfelt, slik at busser kommer raskere fram enn bilen. Tog, trikk og tunnelbaner er også langt mer effektivt når man skal komme seg inn til byen og rundt i byen.

At man slipper å sitte i kø er bare én av fordelene med offentlig transport. En annen fordel er at man slipper å kjøre selv. Man kan bare slappe av på veien. Mange som pendler, bruker tiden til å lese eller jobbe.

Pendling med tog

Der det går jernbane inn til byene, er det mange som pendler med lokaltog. Dette gjør at de kan bo et stykke utenfor byen, og ta toget inn til sentrum hver dag. Mange pendlere liker toget, fordi de kan bruke reisetiden til noe fornuftig.

Det er flest mennesker som pendler med tog inn til Oslo, men også Trondheim har en betydelig mengde togpendlere. Trønderbanen er en av de mest presise jernbanestrekningene i landet, og togene har avgang hver time på dagtid, og hver halvtime i rushtiden. En stor del av studentene i Trondheim pendler også enten daglig eller ukentlig.

Offentlig transport i distriktene

I distriktene er det dessverre langt vanskeligere å bruke offentlig transport. Dersom man bor i nærheten av en jernbanestasjon, er dette et alternativ, men busstilbudet har mange steder blitt redusert til et minimum. I mange nærmiljø er det bare skolebussene som kjører daglig, ellers må folk ta drosje eller kjøre bil. Noen kommuner har begynt å tilby drosjer som alternativ til buss, slik at mange passasjerer kan dele på samme drosje. Likevel burde et rikt land som Norge hatt et bedre kollektivtilbud også i distriktene. Dette ville være et fint miljøtiltak. Når kollektivtilbudet er dårlig, har ikke folk annet valg enn å bruke bil.