Offentlig transportmiddel – buss

Posted on by

07Det er ikke alle norske byer som har trikk, tunnelbane eller tog. Da er bussen det eneste offentlige transportmidlet. Selv om en by har togforbindelse, vil togene bare stanse på noen få steder i byen. Bussen kan kjøre rundt i hele byen og nærområdene, og stanse på mange steder.

Ordet buss kommer fra det latinske ordet omnibus, og betyr ”for alle”. Busser er laget for å ta mange passasjerer. Store busser har plass til minimum 17 passasjerer, som regel mange flere. Minibusser er busser som tar fra 9 til 16 passasjerer. Busser brukes ikke bare til kollektivtransport, men også til turistreiser og private turer.

Ulike typer busser

Det finnes mange typer busser, i ulike størrelser, tilpasset ulike behov. En leddbuss er en todelt buss med et ledd på midten som gjør det lettere å svinge. Slike busser kan være inntil 18,75 meter lange i Norge. Leddbusser med to ledd har også blitt utprøvd, blant annet i Bergen, der de har testet en 25 meter lang buss.

Midibusser brukes på strekninger der det er mindre trafikk.

Minibusser brukes på lite trafikkerte ruter, spesielt i distriktet. Disse kan ta inntil 16 passasjerer.

Teknisk utvikling

Bussen har blitt videreutviklet helt fra sin barndom, inspirert av bilens utvikling. De fleste busser bruker diesel som drivstoff. Dieselteknologien er enkel og rimelig, og bruker mindre drivstoff enn bensinmotorer. Problemet med dieselmotorer er at de bråker mye, og at den lokale luftforurensingen blir større.

Naturgass og biogass er et alternativ til diesel. Disse fører til svært lite lokal luftforurensing, og bråker mindre enn dieselbusser.

Trolleybusser er et annet alternativ til dieselbusser. Disse bussene går på strøm, som en trikk. Bergen er en av byene som har slike busser. Elektriske busser utnytter energien bedre enn dieselmotorer, bråker lite, og gir ingen lokal forurensing. Det finnes også såkalte duobusser, som kan gå både på strøm og diesel. Disse bussene kan kjøre utenfor ledningsnettet, eller kjøre videre også ved strømstans.

Hybridbusser har både batteri og dieselmotor.

Bussen i Norge

Den første bussruten i Norge åpnet i 1908. Det dukket opp mange ruter allerede samme år, og flere buss-selskaper konkurrerte ofte om de samme passasjerene. De første bussene tok bare fire-fem passasjerer, men på 1920-tallet ble det flere seter i bussene. Før det ble vanlig å eie egen bil, ble bussen brukt av nesten alle. Særlig på 1950-tallet og 1960-tallet var bussen populær.

Bussen er også viktig i dagens samfunn. Den benyttes inne i byer og tettsteder, og kan i tillegg kjøre ute i distriktet. Det er også mange busser som kjører over lange avstander, for eksempel mellom større byer og tettsteder.

Bussturer er en populær reiseform, og det tilbys bussturer til mange steder i Europa. I grenseområdene er det vanlig at det tilbys handleturer til Sverige. Bedrifter, foreninger og privatpersoner kan også leie buss til egne turer. Bussturer er sosialt, og man kan reise sammen i et stort følge. Bussen er praktisk dersom man skal komme seg inn til en by eller bevege seg rundt i byen.