Parker i bymiljø

Posted on by

03Alle byer trenger grønne lunger der innbyggerne kan slappe av og komme nært naturen, samtidig som de får en pause fra den travle hverdagen. Parker er viktig for både unge og gamle. Barn trenger å leke ute i naturen, og voksne og eldre liker å gå, jogge eller bare sitte ute i parken og slappe av.

En park bør inneholde både store trær, og friområder der folk kan gå rundt på gresset. Gressplener er fine til piknik og som lekeområde, og om sommeren kan man ligge der og sole seg.

En park bør også inneholde stier, og være universelt tilgjengelig. Lekeapparater for barn, og egne områder for ungdommer bør også finnes. Andre trivselstiltak er bord og benker og eventuelt utegriller.
Lek og sport
Fysisk aktivitet er viktig. Barn trenger lekeplasser der de kan utfolde seg, og det bør også tilbys klatremuligheter. Ungdommer og voksne vil sette pris på baner der de kan drive med ballspill, som volleyball, tennis, fotball og sandvolleyball. Slike baner er rimelige og enkle å lage.

Ungdommer trenger også steder der de kan sykle eller bruke rullebrett. Hvis ungdommene får egne områder der de kan utøve sine interesser, blir de mer aktive. Samtidig kan de som søker ro og stillhet få tilrettelagte områder i andre deler av parken, der de slipper å bli forstyrret av lekende barn og ungdommer.

Parken som kultursted

En park kan brukes til mye. Det kan arrangeres stevner og konserter der, og til og med utstillinger. Noen parker har skulpturer fast utplassert, andre steder kan utstillinger være midlertidige. Konserter og barnearrangement samler også folk i parken, og gjør den til et trivelig og sosialt sted.

Tivoli, markeder og ulike oppvisninger er andre aktiviteter som kan trekke folk til parken.

Dyr og fugler

Dyreliv og fugler i parken skaper trivsel. I de fleste parker finnes det ikke store dyr, men ekorn og rev er ikke uvanlig i byene. Blomsterbed og vakre busker er også et fint innslag i parken. For å sikre trivsel for alle, bør ikke hunder løpe løse annet enn på tilrettelagte områder.

Fugler kan lokkes til parken enten med mating eller utplassering av fuglekasser der de kan hekke. I mange parker er det også dammer og bekker der det bor ender. Folk liker å høre fuglesang. Det er beroligende og behagelig. En annen populær aktivitet både blant barn og voksne, er å mate ender eller duer.

Miniparker

De fleste byer har store parker og friområder, men folk trenger også små parker og grønne flekker som ligger spredt utover i byen. Natur demper stress og øker trivselen. Jo tettere folk bor, desto viktigere er slike grønne flekker der de kan slappe av og komme seg vekk fra stress og mas.

Dersom en park skal være trivelig, må den vedlikeholdes og ryddes for søppel. Alle har et ansvar for å ta vare på de offentlige parkene. Man skal ikke legge igjen søppel, men forlate parken i sanne stand som da man kom dit. Hvis alle tar hensyn til andre, kan alle trives.