Regler for sykkelvett

Posted on by

cykelkravSom syklende har du samme plikter og rettigheter som alle andre trafikanter. Du er underlagt samme trafikkregler som andre kjørende. Du skal holde deg på høyre side og der det er mulig skal du benytte deg av sykkelfeltet. Husk at du som syklende har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Du har ikke vikeplikt for kjørende som skal til eller fra parkeringsplass, torg, eiendom, gågate eller lignende.

Sykler er det eneste kjøretøyet som har lov å bruke veiens skulder. Når du skal krysse en gate over fotgjengerovergangen, må du gå av sykkelen og trille den for at du skal ha samme rettigheter som gående. Det er viktig å huske at sykkelen skal være utstyrt med lys slik at du synes i mørket. Dessuten skal det være ringeklokke, reflekser og to separate bremser for at du skal få kjøre på offentlig vei.

Hjelm bør også være en del av utstyret. Når sykkelen er etter forskriftene og du sykler, vis hensyn til andre som beveger seg i trafikken, både andre syklende, gående og kjørende. Nyt friheten det gir å sykle. Det er en fin og miljøvennlig måte å ta seg frem på, både på vei til skole, jobb eller på fritiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *