Samfunnet før bilen

Posted on by

35417076_e6a09de228_mLenge før bilen ble oppfunnet var det veldig ukomfortabelt og upraktisk å reise. Det er vanskelig å forestille seg en verden uten veier og biler, men slik var det i gamle dager. Helt til sent på 1800-tallet da bilen ble oppfunnet var det veldig få veier å reise på, og folk reiste med hest og vogn eller tog. Hest og vogn var ukomfortabelt, hovedsakelig fordi vognene sjeldent hadde støtdempere. Av denne grunn reiste folk sjeldent langt og holdt seg vanligvis innenfor hjembyen. Å reise med tog var den mest populære måten å reise på før bilen. Det var mye raskere og mer komfortabelt enn å reise med hest og vogn. Den første bilen ble laget i Tyskland i 1884. I begynnelsen ble biler sett på som leketøy. Det fantes ingen veier å kjøre dem på, og de var svært dyre, og ble ofte kalt stinkvogner på grunn av lukten av eksos. Likevel steg bruken av biler raskt på begynnelsen av 1900-tallet. Dette skjedde på grunn av økt produksjon og lavere priser. Flere veier ble bygget, og olje ble en veldig viktig ressurs. Før i tiden ble olje bare brukt får å lage parafin, og bensin var et uønsket biprodukt.